جستجو

بهلکه بن شرب بن سردار بن قوتلی‌تمیر

بهلکه بن شرب بن سردار بن قوتلی‌تمیر: (در تحقیقات عبدالرحمن آخوند تنگلی) بنگرید به مقاله‌ی طایفه‌ی یوموت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید