بهلکه بن شرب بن سردار بن قوتلی‌تمیر

مجموعه: مشاهیر
منتشر شده در سه شنبه, 15 مرداد 1392 19:34
تعداد بازدید: 1008

بهلکه بن شرب بن سردار بن قوتلی‌تمیر: (در تحقیقات عبدالرحمن آخوند تنگلی) بنگرید به مقاله‌ی طایفه‌ی یوموت.