جستجو

آدینه جان آخوند (آنه آخوند یارعلی) اولين نماينده مجلس

مجلس شورای ملی اولین بار به دستور مظفرالدین شاه قاجار به سال 1285 هجری شمسی مطابق با 1324 قمری افتتاح گردید  در آن زمان منطقه جغرافیایی دشت گرگان که محل سکونت ترکمن ها بود نماینده ای نداشت اما در دومین دوره مجلس که در سال 1288 شمسی مطابق 1227 قمری برگزار گردید آدینه جان آخوند جعفر بای (یارعلی )انتخاب گردید وی متولد ۱۲۶۰ هجری شمسی و از اهالی پنج پیکر بود به علت چابکی و زرنگی و همچنین تسلط داشتن به زبان فارسی به آنا شیطان معروف بود.پس از او در سال 1293 شمسی قاضی افغان به نمایندگی رسید . در دوره چهارم یعنی در سال 1300  آدینه جان آخوند یارعلی برگزیده شد.ترکمن ها در دوره ی پنجم نماینده نداشتند.در دوره ششم محمد آخوند جرجانی از طایفه داز و از آق قلا نماینده شد که درست برابر با 1305 آغاز حکومت رضا شاه بود .دوره هفتم نیز هم او بود.دوره هشتم یعنی سال 1309 هم آدینه جان آخوند یارعلی بر کرسی مجلس نشست. ایشان در این سه دوره که نماینده مجلس شورای ملی بودند خدمات زیادی به ترکمن صحرا انجام دادند .

منبع : استرآباد و گرگان نویسنده معطوفی

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید