جستجو

احمد بن محمدقلی بن چونی

احمد بن محمدقلی بن چونی بن محمد بن قوتلی‌تمیر بن یوموت: (در تحقیقات عبدالرحمن آخوند تنگلی) طایفه‌ی داز و بدراق ازوست. بنگرید به مقاله‌ی طایفه‌ی یوموت.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید