جستجو

تورکمن آلقیش لار و خیر دعالار

تهیه و تدوین : شهروز آق اتابای- هنگام کار : آرمانگ ! / جواب : بار بول./ الله قوات!

- هنگام داد و ستد : سودا گشاد ! / جواب : دولت زیاد.

- به هنگام تشکر : تانگری یالقاسین! / جواب : بیله یالقاسین.

ساغ بول ! / ال لرینگه ساغلیق!

- هنگام درو : خرمنینگا برکت ! / جواب : عمرینگه برکت.

- هنگام کاشت : توخمینگ مونگله سین! / جواب : دشمانینگ اینگله سین.

- هنگام آغاز کار ( خصوصا قالیبافی ) : ایشینگ ایلریک! / جواب : یاشینگ اوزین.

- هنگام ورود به جلسه مشورت : مصلحت بیریکسین! / جواب دشمانینگ ایریکسین.- هنگام شکار : آو قانلی / جواب : یاشینگ اوزین.

- دیدار دیر هنگام شبانه : گیچ یاغشی / جواب : گلن یاغشی.

- هنگام بدرقه مسافر : یولونگ آچیق / جواب : دشمانینگ باسیق.

- بدرقه زائران : یول بولسون

- به هنگام تبریک خانه جدید : یورت آلادینگ! ایچینده گولوپ، اویناپ یاشادینگ!

- به هنگام دیدار با حادثه دیده : قورقانینگ قوت بولسون!

- به هنگام دیدار با رنج کشیده بیمار : آخرت عذابینگ بولسون!

- هنگام عرض شادباش : گوزونگ آیدینگ!

- به هنگام عرض تبریک : قوتلی بولسون، مبارک بولسون.

- به هنگام عرض تسلیت : الله رحمت اتسین، ایمانلی بولسون ، ایزی یاراسین.

- به هنگام یاد کردن متوفی : یاتان یری یاغتی بولسون، مزارینا نور یاغسین!

- به هنگام عیادت : سونگی خیر بولسون! ، آیاغمیز ینگیل بولسون ، الله شفا برسین!

- به هنگام بدرقه : ساغ امان بار ، الله یارینگ!

- به هنگام استقبال : خوش گلدینگز ، ساغ امان گلیارمینگ؟ / جواب : قورغون گلیأریس.

- به هنگام ورود به خانه : ساغ آمان اوتیر سینگیزمی؟ / جواب : قورغون اوتیریس.

- به هنگام ترک خانه : ساغ اوتورینگ!

- در حق متوفی : روحی شاد بولسون ، جایی جنت بولسون!

- تبریک لباس نو : اگنینگده ییرتیلسین ، تویدا گیه دینگ!

- تبریک کفش نو : آیاغینگدا توزسون!

- تبریک خرید اسب یا وسیله نقلیه : قازیغیندا ، آیاغینگ آشاغیندا قارریسین!

- تبریک هر چیر نو : خیری بولسون ، قوتلی بولسون !

- آغاز اشتغال به کار : کسبینگدن کمال تاپادینگ ، چؤره کلی سی بولسون ، الله ایرسغالینگی بول اتسین!

- در مراسم اطعام جهت اموات : آلینا بارسین!

- در مراسم «صدقه» شکرانه : قبول بولسون !

- به هنگام پایان بافت قالی فروشی : بازاری بولسون !

- به هنگام پایان بافت قالی غیر فروشی : یاغشینگا ، تویا یاراسین.

- در آغاز هر امر خیری ( از قبیل عروسی ) : اونگونا باشلاسین ، اونگ بولسون !

- خطاب به زوج جوان : آلینگیزی حق آچسین ، الله بختینگیزی آچیق اتسین ، باغرینگیز باداشسین!

- به هنگام اقدام جهت امری مهم : آبیرای آلادینگ !

- تبریک نو عروس : آغزی بیری مسلمانی بولسون! ، جیلاوینگدا قوجاغینگدا قارریسین!

- دعای خیر در حق طرف مقابل : آلینگا آلقیش یاغسین! ، یوزونگ آق بولسون!

- دعای خیر در حق سفر کرده یا اقوام غربت نشین : آیدا گلسین ، آمان گلسین.

- تشکر از جوان مجرد : آق گلین ساتاشسین! ، تویونگدا قایتسین!

- دعای خیر در حق صاحب اسب مسابقه : آتینگ اوزسون!

- در صورت وفات خردسال : آخرت بالانگ بولسون! ، یوره گینگه قار یاغسین!

- هنگام زایمان دام : هؤوری کؤپ بولسون!

- به هنگام عیادت بیمار بدحال : آمان ساغ بأری باقسین!

- دعای خیر در حق خانواده زوج جوان : آتا انأ رقیبلی سی بولسون!

- دعای خیر در حق باردار : ساغ آمان یاغتی گونه چیقسین!

- بدرقه راه یا آغاز امری مهم : یولونگ آق یولداشینگ حق بولسون.

- تبریک ازدواج : باغتی داش یارسین! ، بختی مانگلایی بولسون!

- بیان تبریک تولد فرزند : یاشی اوزاق بولسون! ، صالحی سی بولسون!

- تبریک فرزند پسر : قول توتدونگ می قوتلی بولسون!

- تبریک فرزند دختر : باییدینگ می بختی بولسون!

- به هنگام تداوی بیمار : ام بولسون! ، الی ینگیل بولسون!

- دعای خیر در حق نزدیکان مسافر : گیده نینگ آمان گلسین!

- به هنگام ضرر و زیان مالی : باشا گله نینگی ساوسین! ، خیرلی چیقداجی بولسون! ، الله عوضی نی دولدورسین.

- دعای خیر عمومی : جانینگ ساغ باشینگ دیک بولسون!

- تشکر از شرکت کنندگان مراسم عروسی یا عزا : سیلاغینگز تویونگیزدا قایتسین! ، قدمینگیزا ثنا بیتسین! ، تانگری یالقاسین.

- پس از صرف غذای میزبان در مهمانی : ساچاغینگا برکت! ، قازانانینگ یاشی اوزین!

- به هنگام وداع : خوش قالینگ! ، امان اسن قالینگ!

- هنگام خداحافظی از میزبان در مهمانی : اؤیونگ آبادان!

- هنگام خداحافظی : تویدا ساتاشایلی! ، ساغلیقدا گوروشیلی.منبع : تقویم ترکمنی ارکین 1390

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید