جستجو

رنگها در زبان ترکمنی

تحقیق از: محمود عطاگزلی

 

آچیق ساری açyk sary زرد روشن

آچیق گؤک açyk gök آبی روشن

آق ak      سفید

آلا-مولا ala-mula  رنگارنگ

بنوشه benewşe بنفش

چال، چاقان   çal, çakan     خاکستری

ساری sary          زرد

ساریمتیل sarymtyl زردفام، زردگون

قارا gara                            سیاه

قونگور goňur     قهوه ای

قویی ساری goýy sary زرد تیره

قویی قیزیل goýy gyzyl سرخ تیره

قویی گؤک goýy gök آبی تیره

قویی، قارامتیق goýy, garamtyk تیره

قیزیل، قیرمیزی gyzyl, gyrmyzy       سرخ، قرمز

قیزیلیمتیل gyzylymtyl سرخ فام, سرخگون

گولگون gülgün  گُلی

گؤک gök           کبود

گؤگومتیک، ماویمتیق gögümtik, mawymtyk آبی فام

ماوی mawy       آبی

یاشیل ýaşyl            سبز

یاغتی، آچیق ýagty, açyk روشن

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید