جستجو

آرت‌باغیٛش a:rtbagyş

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آرت‌باغیٛش a:rtbagyş -قارا‏ اؤیۆنگ گؤزِنِگی، آچیٛلیان یِری، دۆیپ‌تأریم طَرَفیٛ. اوْل سِیکین-سِیکین باسیٛپ، اؤیۆنگ آرت‌باغشیٛنا باقان آیلاندیٛ. نیکا اوْقالیٛپ باشلانالیٛ بأری، اؤیۆنگ آرت‌باغشیٛنا گِچیپ، "باغچیٛ‌نیٛنگ باغیٛنیٛ کِسیأن" سیٛندیٛ جیٛغیٛلدیٛسیٛ-دا شوْل بادا دیٛندیٛ (ب. کِربابا، آیغیٛتلیٛ أدیم).

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید