جستجو

آرتیٛقماچ artykmaç

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آرتیٛقماچ artykmaç- 1.گِرِگیندِن آغدیٛق، کؤپ، آرتیٛق، سۆیشۆک. دایخاندا مالیٛنا اِمله‌مأگه آرتیٛقماچ غلّه‌ نیره‌ده؟ (ب. کِربابا، آیغیٛتلیٛ أدیم). قیل‌یاللانگ هِم دۆیه‌لِنگ نأچه بوْلسا پلانیٛ، بیزده آرتیٛقماچ بوْلیا، سیزده نأهیلی، دوْستوُم؟ (نوُریٛ‌آنّاقیٛلیٛچ، سایلانان اثرلِر). پلانیٛ آرتیٛقماجیٛ بیلِن یِرینه یِتیردیک. آرتیٛقماچ اؤندۆرمِک. آرتیٛقماچ اِکمِک. آرتیٛقماچ تابشیٛرماق. 2. عَجایِب، قوْویٛ، اوْنگات، گؤزِل، تاپاووُتلیٛ، آیراتیٛن. هاوا، هاوا، اوْنیٛ بیلیأن، اوْنوُنگ قاتیٛ آرتیٛقماچ قیزیٛ باردیٛر (ا. دوُردیٛ، سایلانان اثرلِر). 3. گِرِکسیز، بی‌دِرِک، گِرِگیندِن آرتیٛق. آشیٛریٛنگ اوْنگا آرتیٛقماچ آزار بِره‌سی گِلمه‌دی (ب. کِربابا، آیغیٛتلیٛ أدیم). 4. موُندان بِیلأک، ایندی، داغیٛ. تؤوِرِکدأکی اِیمِنچ گؤرنۆشه آرتیٛقماچ چیٛدامان، آرتیٛق ایچِریک گیردی. آرتیٛقماچ چیٛدارا هیچ کیمده طاقَت قالمادیٛق یالیٛ گؤرۆندی (ب. کِربابا، آیغیٛتلیٛ أدیم).

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید