آرغاماق argamak

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 
مجموعه: سؤزلوک
منتشر شده در دوشنبه, 07 مرداد 1392 14:31
تعداد بازدید: 644

آرغاماق argamak   - 1.زوْوْلـ. داغ کِییگی. 2. کؤنـ. س. بِدِو آت.