جستجو

آرقاییٛنلیٛق arkaýynlyk

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آرقاییٛنلیٛق arkaýynlyk - راحَت‌لیق، آسوُدالیٛق، دیٛنچلیٛق، آلاداسیٛزلیٛق، ایٛنجالیٛقلیٛ‌لیٛق. مالیٛنگیٛ قاتیٛ قیسساما-دا، آرقاییٛنلیٛق بیلِن سۆر! ("گؤراوْغلیٛ" اِپوْسیٛ). هاوا، مِن اصیٛل قاراشیٛپ اوْتیٛریٛن-دا! دیییپ، اوُزیٛناق آدَم آرقاییٛنلیٛق بیلِن آیتدیٛ (م. گوْرکی، اِنه).

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید