آبادانچیٛلیٛق

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 
مجموعه: سؤزلوک
منتشر شده در شنبه, 29 تیر 1392 19:25
تعداد بازدید: 1629

آبادانچیٛلیٛق abada:nçylyk  - 1. آبادانلیٛق، آبادچیٛلیٛق، یِربه-یِرلیک. 2. پاراحاتچیٛلیٛق، دیٛنچلیٛق، آغزیٛ‌بیرلیک.