آبادانلیٛق

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 
مجموعه: سؤزلوک
منتشر شده در شنبه, 29 تیر 1392 19:26
تعداد بازدید: 1794

آبادانلیٛق abada:nlyk - سِر. آبادانچیٛلیٛق.