آبرایسیٛز

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 
مجموعه: سؤزلوک
منتشر شده در دوشنبه, 31 تیر 1392 19:24
تعداد بازدید: 1727

آبرایسیٛز a:braýsyz – هیچ کیم طَرَفیٛندان حُرمَت قوْیوُلمایان، بی‌آبرای، سیٛلاغسیٛز. آبرایسیٛز ایشگأر. آبرایسیٛز آدَم.