جستجو

حالقاداغلی

حالقاداغلی (=حلقه‌داغلی) Halkadagly:

1.(در تحقیقات گ . ای. کارپوف، 1925 و جان‌مأمِّت عوضوْف) یکی از زیرشاخه‌های قایی از طایفه گؤکلنگ.

2.در تحقیقات عبدالرحمن آخوند تنگلی طایفه گؤکلنک را به دو شاخه‌ی دودورغا و  حالقاداغلی تقسیم کرده است. شاخه‌ی حالقا داغلی به پنج زیرشاخه تقسیم می‌شود: قایی، قارناس، ارککلی، قارابالقان، بیگدلی[1]. زیرشاخه‌ی قایی به تیره‌های: عرب قارّی، شور، تایچک، آخوندلار، اورنلیق، ژولی، جانقربانلی، سووار تقسیم می‌شود. زیرشاخه‌ی ارککلی به تیره‌های: قودانا، بوقغاجا، آقچیک، پانگ تقسیم می‌شود. زیرشاخه‌ی قارابالقان به تیره‌های چتیر، سقرلی، پاشای، حاجی‌بگ، چویکریک تقسیم می‌شود. زیرشاخه‌ی بیگدلی به تیره‌های: کؤسه، قول‌قارا، قاراگل، آجان‌قانجیق، بران، قارشماز، عرب‌چاقیر، پانگ‌چاقیر، آی‌درویش، آمان‌قوجا تقسیم می‌شود. بیگدلی در فضائل الترکمان به صورت «چاقیز بیگدلی» آمده است.

 

سایت نسب‌شناسی طوایف ترکمن

www.Shejere.com

استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.[1]  در شیرین بیان آخوند تنگلی، بیگدلی پسر ییلدیزخان است.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید