جستجو

شیرمأمِّت‌لی

شیرمأمِّت‌لی Şirmämmetli: بنگرید به شیرمحمدلی.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید