جستجو

حاج عبدي جان آخوند خوجه

 

 

 

 

حاج عبدي جان آخوند خوجهپنج شنبه 29 مهرماه 89 ضيافت هشتمين سال در گذشت حاج عبدي جان آخوند خوجه، امام جمعه اسبق گنبد (اولین امام جمعه گنبد) در منزل وي با شكوهي خاص ترتيب داده شد.
اين مراسم معنوي به همت فرزندان مرحوم (مهندس حاج ولي محمد و كمال آخوند) هماهنگي و مديريت مي‌شد، در اين مراسم معنوي از نقاط مختلف تركمن صحراعلل الخصوص از گنبد و حومه، علما و بزرگان و روحانيون و تني چند از مسئولين و معاون فرماندار گنبد مهندس دستمرد و جمعي از نويسندگان و اعضاي انجمن شعر و ادب ميراث حضور داشتند، بعد از شام به روح آن بزرگوار فاتحه خواندند. فرزند ارشد مرحوم

(حاج ولي محمد ) ضمن تقدير و تشكر از حضار به مهمانان گفت: مرحوم پدرم با تمامي آحاد جامعه برخورد شايسته و يكساني داشت و بين آنان هيچ گونه تبعيضی قائل نمي¬شد. وي سي سال نماز عيدين گنبد را اقامه كرد و در طول عمرش بنا به اظهارات نزديكان نمازش قضا نشده است .و چندين بار به حج مشرف شد و در ذيعقده 1423 هجري قمري حوزه علميه¬ي نعماني چاي بوئي را بنا نهاد و شاگردان بسياري تربيت و تحويل جامعه اسلامي داد.

 

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید