جستجو

آزارسیٛز aza:rsyz

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آزارسیٛز aza:rsyz  - 1.یوْقانچ وِنِریکی کِسِلسیز. 2. آغیٛریٛسیٛز، ایٛذاسیٛز. آزارسیٛز یارا. 3. قیٛنچیٛلیٛقسیٛز، آلاداسیٛز، اۆنجۆسیز، عَذابسیٛز. آزارسیٛز آدَم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید