جستجو

آزارسیٛزلیٛق aza:rsyzlyk

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آزارسیٛزلیٛق aza:rsyzlyk  - 1.یوْقانچ وِنِریکی کِسِلسیزلیک. 2. آغیٛریٛسیٛزلیٛق، ایٛذاسیٛزلیٛق. 3. قیٛنچلیٛ‌لیٛقسیٛزلیٛق، عَذابسیٛزلیٛق، آلاداسیٛزلیٛق.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید