جستجو

آبادانچیٛلیٛق

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آبادانچیٛلیٛق abada:nçylyk  - 1. آبادانلیٛق، آبادچیٛلیٛق، یِربه-یِرلیک. 2. پاراحاتچیٛلیٛق، دیٛنچلیٛق، آغزیٛ‌بیرلیک.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید