جستجو

آبرایسیٛز

رای دهی:  / 0
ضعیفعالی 

آبرایسیٛز a:braýsyz – هیچ کیم طَرَفیٛندان حُرمَت قوْیوُلمایان، بی‌آبرای، سیٛلاغسیٛز. آبرایسیٛز ایشگأر. آبرایسیٛز آدَم.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید